Øre

øre

Udredning og behandlinger i øret

Undersøgelser i øret

Høreapparater

Vi tilbyder professionel høreapparatsbehandling hos Høreapparatet – Ørelægernes Hørecenter i Hobro www.hoereapparatet.dk

Har du fået undersøgt hørelsen hos en øre-næse-halslæge og fået konstateret et høretab, som skal behandles med høreapparat, kan du benytte en af følgende muligheder:

    1. Blive henvist til offentlig audiologisk sygehusafdeling eller,
    2. Modtage tilskud til køb af høreapparater hos godkendt privat høreapparatsleverandør
Tilskuddet er betinget af 3 ting:
    • Patientens hørelse skal være undersøgt hos en øre-næse-halslæge, som har stillet indikation for høreapparatsbehandling
    • Høreapparatleverandøren skal være godkendt
    • At det er minimum fire år siden man har fået høreapparat i offentlig regi – eller tilskud til høreapparat i privat regi

 

Det er patients eget valg, om man ønsker høreapparatsbehandling i offentlig eller privat regi.

Øre-Næse-Halslægen i Hobro, samarbejder med ørelæger og audiologiassistenter i Nordjylland om salg og servicering af høreapparater. Via Høreapparatet – Ørelægernes Hørecenter i Hobro tilbyder vi professionel høreapparatsbehandling.

Øre behandlinger